พื้นที่ศึกษาโครงการ

 

                                               ส่วนที่ 1 แนวเส้นทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ (อำเภอเมืองลพบุรี) เป็นแนวเส้นทางเลือกเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมที่ต่อเนื่องมาจากทางเลี่ยงเมืองด้านใต้กับพื้นที่ด้านตะวันตกของทางหลวงหมายเลข1 

                             โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นบริเวณตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี

                                   ส่วนที่ 2 แนวเส้นทางเลี่ยงเมืองลพบุรี ด้านเหนือ (อำเภออินทร์บุรี-อำเภอโคกสำโรง)เป็นแนวเส้นทางเลือกที่เสนอเพิ่มเพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอนาคต ในแนวตะวันตกและตะวันออกจากทางหลวง

                             หมายเลข 32 เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 205 โดยแนวเส้นทางมีจุดเริ่มต้นในบริเวณตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจุดสิ้นสุดอยู่ในบริเวณตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยแนวเส้นทางจะตัดผ่าน

                             ทางหลวงหมายเลข 3028 ทางหลวงหมายเลข 3196 และทางหลวงหมายเลข 1 ไปสิ้นสุดที่ทางหลวงหมายเลข 205 ที่อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

  

 

 

 

 

 


Visitors: 3,277